Anunțuri

 

 

 

Anunț de recrutare

expert tehnic – evaluator proiecte

 

Descrierea organizaţiei

Asociația Grup de Acțiune Locală pentru Pescuit Satu Mare (FLAG Satu Mare), este o organizație non-guvernamentală a cărei misiune este de a implementa proiectul ”Strategia de dezvoltare locală integrată a zonei de pescuit și de acvacultură Someș, Tur, Crasna, Ier, județul Satu Mare” în perioada 2014-2020 prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.

Descrierea postului

-   verificarea conformității administrative a proiectelor depuse la FLAG Satu Mare

-   verificarea eligibilității proiectelor depuse la FLAG Satu Mare

-   completarea grilelor de verificare
-   alte sarcini care îi sunt atribuite, în acord cu specificul postului ocupat

Perioada de angajare: 6 luni.
Poziţie cu normă parțială de lucru.

Cerinţe obligatorii

-    absolvent/ă de studii superioare universitare de specialitate cu diplomă de licenţă

-    bune abilități de comunicare, capacitate de organizare, planificare și prioritizare

-    cunoașterea avansată a pachetului Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) și navigare internet (Iexplorer, Firefox, Chrome)

 

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

-       Curriculum Vitae în format Europass în limba română;

Persoanele interesate sunt rugate să trimită dosarul de candidatură pană la data de 01.07.2022, la adresa de mail flagsatumare@gmail.com, persoană de contact: Reghină Nicoleta Violeta, telefon mobil: +40 740 306 201

 

Vă rugăm să menționați la Subject: Aplicaţie pentru poziţia de expert tehnic-evalutor proiecte.

Vor fi contactaţi doar candidaţii selectaţi pentru interviu.

 

 

FLAG Satu Mare: Apel de selectie a proiectelor pe masura ”Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei patrimoniului cultural și natural”

https://portalsm.ro/2018/04/flag-satu-mare-apel-de-selectie-proiectelor-...

FLAG Satu Mare: Apel de selectie a proiectelor pe masura ”Consolidarea competitivității zonei prin investiții în sectoare complementare pescuitului și acvaculturii”

https://portalsm.ro/2018/04/flag-satu-mare-apel-de-selectie-proiectelor-...

FLAG Satu Mare a semnat contractul de finanțare cu AM POPAM 2014-2020. 1,6 milioane euro pentru piscicultorii și acvacultorii sătmăreni

https://portalsm.ro/2017/03/flag-satu-mare-semnat-contractul-de-finantar...

FLAG Satu Mare prezintă public Strategia de Dezvoltare Locală Integrată pentru Pescuit

https://portalsm.ro/2016/10/flag-satu-mare-prezinta-public-strategia-de-...

FLAG Satu Mare: Strategia de Dezvoltare a zonei pescărești supusă dezbaterii publice

https://portalsm.ro/2016/10/flag-satu-mare-strategia-de-dezvoltare-zonei...

Anunţ întâlnire publică FLAG Satu Mare. Prezentarea Strategiei de Dezvoltare Locală

https://portalsm.ro/2016/10/anunt-intalnire-publica-flag-satu-mare-preze...

O nouă întâlnire publică la FLAG Satu Mare. Strategia de Dezvoltare a zonei pescărești supusă dezbaterii publice

https://portalsm.ro/2016/10/o-noua-intalnire-publica-la-flag-satu-mare-s...

FLAG Satu Mare așteaptă acvacultorii la o întâlnire publică pentru elaborarea SDL

https://portalsm.ro/2016/09/flag-satu-mare-asteapta-acvacultorii-la-o-in...

Investitori din domeniul acvaculturii așteptați la FLAG Satu Mare

https://portalsm.ro/2016/09/investitori-din-domeniul-acvaculturii-astept...

FLAG Satu Mare: Persoanele interesate de elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală prin POPAM, sunt aşteptate la Vetiş

https://portalsm.ro/2016/09/flag-satu-mare-persoanele-interesate-de-elab...

FLAG Satu Mare: Anunţ întâlnire publică

https://portalsm.ro/2016/09/flag-satu-mare-anunt-intalnire-publica/

Anunț de recrutare personal: expert tehnic - evaluator proiecte

 

 Anunț de recrutare personal: expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene – asimilat expert tehnic pentru proiectul ”Interactiune intre piscicultori - un concept sustenabil pentru promovarea pestelui”

 

 Anunț de recrutare personal: expert tehnic pentru proiectul ”Strategia de dezvoltare integrata a zonei de pescuit si de acvacultura Somes-Tur-Crasna-Ier, judetul Satu Mare”