Calendarul estimativ de lansarea apelurilor de selecție

Calendarul de lansare a sesiunilor de depunere proiecte pentru anul 2018

 

= Modificat 2 =

 

 

 

Denumirea măsurii

Perioada sesiunii de depunere

Alocare indicativă pe sesiune (lei/euro)

Măsura 1

- Consolidarea competitivității zonei prin investiții în sectoare complementare pescuitului și acvaculturii

18 mai -18 iunie 2018

4.458.500,00 lei

1.000.000 euro

Măsura 2

- Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural și natural

18 mai -18 iunie 2018

2.675.100,00 lei
600.000 euro