Componenţa FLAG Satu Mare

Oportunitatea oferită de Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime a mobilizat actori importanți din toate categoriile, respectiv: autorități publice, entități private și entități din sectorul pescăresc, să își unească viziunea și principiile într-o entitate nouă, acționând sub denumirea de FLAG Satu Mare.

FLAG Satu Mare este o persoană juridică de drept privat, înregistrată conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii la Judecătoria Satu Mare, județul Satu Mare, și cuprinde 26 de membri, respectiv:

Componența FLAG-ului este următoarea:

Nr. crt.

Statut juridic

Denumire partener

  1.   

Parteneri publici

Comuna Doroloț

2.

Comuna Odoreu

3.

Comuna Turulung

4.

Comuna Vetiş

5.

OrașLivada

6.

Comuna Tiream

7.

Comuna Căuaş

8.

Comuna Santău

Procent din total membri FLAG

30,77%

 

 

9.

Parteneri privați

Piscicola SA

10.

Intercomexim Bercu SRL

11.

Lac Târsan SRL

12.

Aquator Halasz SRL

13.

Molnar Pisciagro SRL

14.

Bărbos S. Simion PFA

15.

Pietrar Ana PFA

16.

Optim Team Experți Contabili S.R.L

17.

Pintea Construct SRL

18.

Erdei Iuliu Gavril Întreprindere Individuală

19.

Fink Fenster Service S.R.L

20.

Star Fisch S.R.L

21.

Farcău L. Ildiko PFA

22.

SC Cocora 2013 SRL

23.

Chemiveș S.R.L

24.

VB Unic Expert S.R.L

25.

Crăsneau Carmen Intreprindere Individuală

26.

Societate civilă

Asociaţia Grup de Acţiune Locală Sud-Vest Satu Mare