Evaluare calitativ tehnico-economică

LISTA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTALUI OBȚINUT - Măsura 1 - apel I/2020

  1. Plafonul financiar existent în cadrul sesiunii/apelului de proiecte nr. 1/2020 – cod apel POPAM/779/4/1/Articol 63 - din perioada 12.02.2020-12.03.2020: 689.429,36 lei
  2. Lista cererilor de finanțare în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în cadrul evaluării tehnice și financiare

Nr. crt.

Solicitant

Titlul proiectului/ Nr. înregistrare FLAG

Masura

Valoarea totala (lei)

Valoarea eligibilă (lei)

Valoarea ajutorului public nerambursabil (lei)

Punctaj

1.

Intercomexim Bercu SRL

Dezvoltarea activității fermei piscicole Intercomexim Bercu

RO01 120320 0001 08

136942

1

1.520.387,91

1.335.994,81

667.997,40

70

 

 

LISTA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTALUI OBȚINUT - Măsura 2 - apel II/2019

 Plafonul financiar existent în cadrul sesiunii/apelului de proiecte nr. 2 din perioada 28.08.2019-27.09.2019: 1.803.868,25 lei
Lista cererilor de finanțare în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în cadrul evaluării tehnice și financiare:

Nr. crt.

Solicitant

Titlul proiectului/ Nr. înregistrare FLAG

Masura

Valoarea totala (lei)

Valoarea eligibilă (lei)

Valoarea ajutorului public nerambursabil (lei)

Punctaj

1

Piscicola SA

Execuție foișor de observație păsări și animale sălbatice, achiziție de echipamente și dotări, în cadrul Piscicola SA

RO02270919000308

2

1.164.768,20

978.796,81

880.917,12

60

2

Comuna Turulung

Amenajarea lacului din comuna Turulung, în zona de agrement pentru stimularea dezvoltării echilibrate și revitalizarea activităților pescărești în comuna Turulung, județul Satu Mare

RO02270919000408

2

564.379,35

539.496,45

539.496,45

55

3

Comuna Odoreu

Achiziție echipamente pentru întreținerea zonei de agrement ”Balta Berindan”, localitatea Berindan, comuna Odoreu, județul Satu Mare

RO02270919000208

2

424.547,53

424.547,53

424.547,53

45

4

Oraș Livada

Amenajare zona de agrement în localitatea Adrian, orașul Livada

RO02270919000508

2

731.573,96

574.144,49

574.144,49

45

5

Comuna Căuaș

Conservarea identității locale, dezvoltarea și valorificarea potențialului local prin amenajarea bălții Ghenci și a zonei de agrement aferentă

RO02270919000608

2

588.864,74

563.981,84

563.981,84

45

 

 

LISTA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTALUI OBȚINUT - Măsura 1 - apel II/2019

 
  1. Plafonul financiar existent în cadrul sesiunii/apelului de proiecte nr. 2/2019, cod apel: POPAM/702/4/1/Articolul 63 din perioada: 28.08.2019-27.09.2019: 899.428,36 LEI
  2. Lista cererilor de finanțare în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în cadrul evaluării tehnice și financiare:

Nr. crt.

Solicitant

Titlul proiectului/ Nr. înregistrare FLAG

Masura

Valoarea totala (lei)

Valoarea eligibilă (lei)

Valoarea ajutorului public nerambursabil (lei)

Punctaj

1.

S.C. SKY I.G. CORPORATION SRL

Înființare magazin pescăresc mobil

RO01270919000108

1

250.124,53

239.848,53

210.000,00

27

 

LISTA CERERILOR DE FINANȚARE ÎN ORDINEA DESCRESCĂTOARE A PUNCTALUI OBȚINUT - Măsura 1 - apel I/2019

  1. Plafonul financiar existent în cadrul sesiunii/apelului de proiecte nr. 1/2019, cod apel: POPAM/645/4/1/Articolul 63 din perioada: 20.06.2019-20.08.2019: 1.791.128,36 LEI
  2. Lista cererilor de finanțare în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în cadrul evaluării tehnice și financiare:

Nr. crt.

Solicitant

Titlul proiectului/ Nr. înregistrare FLAG

Masura

Valoarea totala (lei)

Valoarea eligibilă (lei)

Valoarea ajutorului public nerambursabil (lei)

Punctaj

1.

S.C. Pensiunea Viilor SRL

Construire pensiune, P+1, în localitatea Ardud Vii, orașul Ardud, județul Satu Mare

RO 01 200819 0001 08

1

1.192.025,50

990,777,00

891.699,00

65