Evaluare conformitate administrativă și eligibilitate

Rezultatul evaluarii a conformitatii administrative si eligibilitatii - Masura 1

MĂSURA 1 - Consolidarea competitivității zonei prin investiții în sectoare complementare pescuitului şi acvaculturii

Apelul de proiecte nr. I/2020

Cod apel: POPAM/779/4/1/ART.63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare – Proiecte spriijinite de FLAG (inclusiv costuri de funționare și animare)

Termen limită pentru primirea cererilor de finanţare (data şi ora): 12.03.2020, ora 23:59

 

Nr. Crt.

Măsura

Numărul de înregistrare  Cererii de finanțare

Cod SMIS

Denumirea proiect

Denumire solicitant

Rezultatul evaluării conformității administrative și eligibilității

1

1

RO 01 120320 0001 08

136942

Dezvoltarea activității fermei piscicole Intercomexim Bercu

S.C. INTERCOMEXIM BERCU S.R.L.

CONFORM/ELIGIBIL

 

 
MĂSURA 1 - Consolidarea competitivității zonei prin investiții în sectoare complementare pescuitului şi acvaculturii

Apelul de proiecte nr. 2/2019

Cod apel: POPAM/702/4/1/ART.63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare – Proiecte spriijinite de FLAG (inclusiv costuri de funționare și animare)

Termen limită pentru primirea cererilor de finanţare (data şi ora): 27.09.2019, ora 16:00

 

Nr. Crt.

Măsura

Numărul de înregistrare  Cererii de finanțare

Cod SMIS

Denumirea proiect

Denumire solicitant

Rezultatul evaluării conformității administrative și eligibilității

1

1

RO 01 270919 0001 08

133406

Înființare magazin pescăresc mobil

S.C. SKY I.G. CORPORATION S.R.L.

CONFORM/ELIGIBIL

 

 

 

 

Rezultatul evaluarii a conformitatii administrative si eligibilitatii - Masura 1

Apelul de proiecte nr. 1/2019

Cod apel: POPAM/645/4/1/ART.63 Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare – Proiecte spriijinite de FLAG (inclusiv costuri de funționare și animare)

Termen limită pentru primirea cererilor de finanţare (data şi ora): 20.08.2019, ora 16:00

Nr. Crt.

Măsura

Numărul de înregistrare  Cererii de finanțare

Cod SMIS

Denumirea proiect

Denumire solicitant

Rezultatul evaluării conformității administrative și eligibilității

1

1

RO 01 200819 0001 08

131864

Construire pensiune, P+1, în localitatea Ardud Vii, orașul Ardud,

județul Satu Mare

S.C. PENSIUNEA VIILOR S.R.L.

CONFORM/ELIGIBIL