Lista proiectelor selectate si propuse pentru finantare

Lista proiectelor selectate si propuse pentru finantare - Masura 1, apel I/2019

Nr. crt.

Solicitant

Nume măsură din cadrul Strategiei pe care se depune cererea de finanțare

Date de implementare conform Anexa V/Reg. 1242/2014 (nr., denumire)

Intensitatea ajutorului stabilită pentru Cererea de finanțare (…% cofinanțare publică + …% cofinanțare privată)

Valoarea totala a Cererii de finanțare

(lei)

Valoarea eligibilă a Cererii de finanțare (lei)

Valoarea ajutorului public nerambursabil (lei)

1.

Pensiunea Viilor SRL

Măsura 1 – Consolidarea competitivității zonei prin investiții în sectoare complementare pescuitului și acvaculturii

106 – valoare adăugată

90%+10%

1.216.448,50

990,777,00

891.699,00