MĂSURA 1 - Consolidarea competitivității zonei prin investiții în sectoare complementare pescuitului şi acvaculturii

Ataşamente: